Ngày 17 tháng 7 năm 2018, diễn đàn doanh nghiệp dịch vụ thú cưng PMES Châu Á chính thức khai mạc. Thành phần tham dự là lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ thú cưng, trong đó công ty MOSHM đóng vai trò là chủ tịch diễn đàn.

MOSHM tại diễn đàn doanh nghiệp dịch vụ thú cưng

Diễn đàn doanh nghiệp dịch vụ thú cưng là nơi để chia sẻ quan điểm về lĩnh vực chăm sóc thú cưng, cũng như những chiến lược kinh doanh trong tương lai. Cũng là bước đầu tiên để MOSHM tiến vào thị trường Châu Á.

Chủ tịch HĐQT của MOSHM – ông Uông Dương đóng vai trò là chủ trì diễn đàn, đã tiến hành phân tích thị trường dịch vụ thú cưng thông qua các số liệu của thị trường. Đồng thời giới thiệu các sản phẩm chính của công ty. Trong đó nổi bật nhất là các nhãn hiệu MOSHM, Catidea, Saloge, Leorange…

MOSHM tại diễn đàn doanh nghiệp dịch vụ thú cưng

Nguồn nguyên liệu của MOSHM được tuyển chọn theo tiêu chuẩn cao nhất. Yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm còn cao hơn nhiều sản phẩm dành cho trẻ em.

Diễn đàn doanh nghiệp dịch vụ thú cưng PMES đã thành công khép lại với việc ra mắt sản phẩm MOSHM tại thị trường. Với sự hợp tác với các nhà sản xuất địa phương, MOSHM sẽ không ngừng phấn đấu để mang lại những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *